• Đơn vị quản lý
  • Đơn vị theo cấp học
  • Đơn vị chuyên biệt
Tên đơn vị 
Loại ĐV 
ĐTVP 
Địa chỉ 
Email 
ExpandBan giám đốc    
ExpandVăn phòng Sở    
ExpandPhòng Tổ chức cán bộ    
ExpandPhòng Kế hoạch tài chính    
ExpandThanh tra Sở   thanhtra@hanoiedu.vn
ExpandPhòng Quản lý thi và KĐCL    
ExpandPhòng Chính trị tư tưởng    
ExpandPhòng GD Mầm non    
ExpandPhòng Giáo dục Phổ thông    
ExpandPhòng GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp    
ExpandCông Đoàn ngành GD & ĐT    
ExpandTạp chí Giáo dục thủ đô